Istarski planinarski savez – sastanak Upravnog odbora

sastanak