Izvješća o radu udruga u 2014. godini

Obavještavamo Vas da je Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo Proračun Grada Pazina za 2015. godinu i Programe javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu, koji su objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr) u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj 39/14. i 40/14. Prije potpisivanja Ugovora obveza je svih Udruga uskladiti obrazac Proračuna za 2015. godinu s odobrenim sredstvima, uz obrazloženje eventualnih promjena u opisnom obrascu.

Ovim vas putem podsjećamo da je prije potpisivanja Ugovora također potrebno dostaviti popunjene obrasce Izvješća o radu udruge u 2014. godini.
Obrasci koje je potrebno ispuniti su Financijsko izvješće za 2014. i Narativno izvješće za 2014, a sve navedeno molimo da u pismenom obliku u jednom primjerku dostavite u pisarnicu Grada Pazina, Družbe svetog Ćirila i Metoda 10, najkasnije do 28. veljače 2015. godine.