TRIBINA “Studenti i lokalna zajednica”

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana znanosti u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazinu, ulica 154. brigade Hrvatske vojske, u srijedu, 27. studenoga, od 18 do 19:30, održat će se tribina „Studenti i lokalna zajednica“ o uključivanju studenata u život lokalne zajednice.

Uvodničarka i moderatorica tribine bit će dr. sc. Bojana Ćulum, docentica na Filozofskom fakultetu u Rijeci na Odsjeku za pedagogiju, članica izvršnog odbora Udruge Universitas, udruge za razvoj visokoga školstva, koja je 2010. doktorirala na temi “Sveučilišni nastavnici i misija sveučilišta: stavovi, uvjeti i implikacije za integraciju civilne misije sveučilišta”.

Ćulum će sudionike tribine upoznati s relevantnim projektima u kojima je sudjelovala i njihovim rezultatima kao članica projektnog tima za provedbu projekata Udruge Universitas: „Sveučilište i lokalna zajednica: kako osnažiti veze?“ kojemu je cilj bio unaprijediti kvalitetu suradnje lokalne i akademske zajednice u kontekstu razvoja civilne misije sveučilišta i „Studenti i volontiranje“ – projekt istraživačkoga karaktera koji je za cilj ispitao interes, mišljenja, odnos i potrebe studenata riječkog sveučilišta prema volontiranju te njihovu informiranost o postojećim resursima koji potiču razvoj i promociju volonterstva na lokalnoj razini.

Cilj tribine je ispitati mogućnosti i potaknuti studente na aktivniji angažman u lokalnoj zajednici.

LETAK_A6_print_tina