ZAPISNIK sa sjednice Građanskog odbora Društvenog centra “Veli Jože” 24. listopada 2013.

Na sjednici su prisutni članovi Građanskog odbora: Tamara Damijanić, predsjednica Građanskog odbora i predstavnica organizacije civilnog društva (tajnica udruge Društvo “Naša djeca” Pazin), Anton Finderle, predstavnik Grada Pazina (koordinator projekta), Klara Galant Ardalić, predstavnica organizacije civilnog društva (predsjednica udruge “Veliki mali čovjek” Pazin), Tina Horvat, voditeljica Društvenog centra “Veli Jože” Pazin te Marina Berton iz Istarskog Regionalnog Zadružnog Saveza i Lorena Miletić iz Istarske županije.

Opravdano odsutni: Marijana Jakopič, predstavnica Veleučilišta u Rijeci te Sandra Farkaš, predstavnica organizacije civilnog društva (tajnica udruge “Folklorno društvo” Pazin).

Sjednica je započela u četvrtak, 24. listopada 2013. u Društvenom centru “Veli Jože”, na adresi 154. brigade Hrvatske vojske s početkom u 13,00 sati.

Predsjednica Građanskog odbora, Tamara Damijanić, utvrđuje da je od 5 članova Odbora na sastanku prisutno njih 3, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje. Odbor jednoglasno prihvaća prijedlog te jednoglasno utvrđuje sljedeći dnevni red:

  1. Dogovor za sastanak o osnivanju saveza ili zadruge;

  2. Obilježavanje Međunarodnog dana znanosti i volontera;

  3. Tiskanje knjižice „Veli Jože“;

  4. Informacija o građevinskim radovima u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazin;

  5. Izvještaj o radu udruga u 2012. godini i

  6. Razno.

Ad 1) Dogovor za sastanak o osnivanju saveza ili zadruge

Tamara Damijanić i Anton Finderle upoznaju gošće s tijekom cijelog projekta pritom naglasivši kako je Društveni centar “Veli Jože” uređen na način da dio u prizemlju čine prostorije namijenjene za provođenje aktivnosti udruga, studenata, ali i ostalih zainteresiranih građana i institucija, a krajnji je cilj prostorije na katu urediti u smještajne kapacitete za korisnike tih aktivnosti, studente Veleučilišta u Rijeci, te hostelski smještaj u ljetnim mjesecima. Grad Pazin jedan je od 12 gradova u Republici Hrvatskoj koji sudjeluje u programu „Zajedno za bolje“ Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u sklopu kojega radi na adaptaciji bivšeg đačkog doma u Društveni Centar „Veli Jože“. Na objavljeni je Natječaj dobio treću po veličini potporu u vrijednosti od 286.000 kuna (od maksimalnih 300.000 kuna).

Istaknuta je i potreba da se za Društveni centar pronađe adekvatan model upravljanja, o čemu se raspravljalo na javnom savjetovanju održanom 19. rujna ove godine. Naime, na tom se sastanku raspravljalo o mogućnosti različitih modela upravljanja. Modeli o kojima se raspravljalo su savezi udruga ili zadruge. Savez udruga Rojc (SUR) primjer je dobre prakse čiji nam je rad predstavljen od strane njihove predstavnice Kristine Nefat početkom kolovoza u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana prijateljstva. Drugi model koji se predložen od strane udruga je model zadruge. S obzirom na to da se ne raspolaže s dovoljno informacija, udruge su na tom sastanku predložile da se prouče primjeri dobre prakse i o tome izvijeste udruge. U tom pravcu, na današnji sastanak pozvane su Marina Berton iz Istarskog Regionalnog Zadružnog Saveza i Lorena Miletić iz Istarske županije kako bi nam pobliže pojasnile model zadruge.

Lorena Miletić naglasila je kako je zadruga teži oblik vođenja, što kod udruge nije problem. Savez udruga ima pravni oblik udruge i ona sama je neprofitna.

Klara Galant Ardalić je istaknula kako bi jedan od osnivača ovdje trebao biti i Grad Pazin. U Puli u Rojcu imaju zajedničko tijelo udruga i Grada Pule koje upravlja (Koordinacija).

Anton Finderle napominje da su u slučaju provedbe projekta Društvenog centra „Veli Jože“ prisutne tri zainteresirane strane: Grad Pazin, Veleučilište i udruge.

Lorena Miletić smatra da je formirati zadrugu nelogičan slijed. Pitanje je koji je cilj osnivanja – profitabilno ili neprofitabilno.

Klara Galant Ardalić napominje da je cilj projekta održivost.

Lorena Miletić pojašnjava da je zadruga kao firma. Budući da ima različito radno iskustvo ističe kako je daleko teže vođenje knjiga za zadrugu i po tome je jako slična kao d.o.o. Udruga prvenstveno posluje kao neprofitna. Kod zadruge postoji jednogodišnji obračun te na temelju odluke osnivača dobit se raspoređuje. Iznosi jedan loš primjer, u kojem se zadruga raspada, te time postaje upitan i temeljni kapital (minimalnih 1.000,00 kn) koji su osnivači uložili. Ističe kako se dobit udruge prenosi u iduću godinu, bez ikakvog posebnog odlučivanja.

Također je istaknula kako jedan d.o.o. ne smije dati donaciju jednoj zadruzi, ali može davati udruzi. Oni koji mogu davati donacije su neprofitne organizacije (ministarstva i druga javna tijela), no ne i privatne tvrtke. Od nove godine bi se trebao donijeti novi Zakon o udrugama. Napominje kako udruge/ zadruge koje prelaze 230.000,00 kuna ulaze u sustav PDV-a. Ističe i iznimku da u slučaju da se ne prelazi ovaj iznos može se ući u sustav PDV-a na temelju molbe prema Poreznoj upravi, no iz njega se ne može dobrovoljno izaći. Naglašava da je kontaktirala i Hrvatski ferijalni savez i dobila kontakt od jedne udruge (Ivanka 01 482 9296) koji bi se moglo

kontaktirati za savjet.

Marina Berton, upoznala je prisutne o pravnim aspektima funkcioniranja zadruga. Govori da je cilj novog Zakona o udrugama da se pročisti stanje udruga kako bi se vidjelo koliko udruga djeluju na području Republike Hrvatske.

Anton Finderle napominje da se svakako mora uzeti u razmatranje dobre i loše strane svakog od oblika udruživanja i izabrati najbolji. Replicira da bi udruge same trebale donijeti odluku tome žele li se udružiti i na koji način, nevezano za Grad Pazin, a u toku projekta iznesene su činjenice i iskustva Saveza udruga Rojc iz Pule, Udruge Alfe Albona iz Labina (koji su u procesu formiranja zadruge) te Istarskog regionalnog zadružnog saveza, što će olakšati donošenje odluka.

Zaključuje se da je udruživanje udruga u Savez udruga bolji i učinkovitiji put od zadrugarskog načina udruživanja. Zaključuje se da bi bilo dobro da se svim udrugama pošalje zapisnik s današnjeg sastanka te da uz to prilože svoje mišljenje o ovoj točki rasprave. Rok za predaju mišljenja bi bio petak, 15.11.2013.

Ad 2) Obilježavanje Međunarodnog dana znanosti i volontera

Tina Horvat prisutne je upoznala s prijedlogom obilježavanja Međunarodnog dana znanosti u studenom i volontera u prosincu.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana znanosti u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazinu u ponedjeljak, 11. studenoga od 18 do 19:30 sati održala bi se tribina „Studenti i lokalna zajednica“o uključivanju studenata u život lokalne zajednice.

Uvodničarka i moderatorica tribine bila bi dr. sc. Bojana Ćulum, docentica na Filozofskom fakultetu u Rijeci na Odsjeku za pedagogiju, članica izvršnog odbora Udruge Universitas, udruge za razvoj visokoga školstva, koja je 2010. doktorirala na temi “Sveučilišni nastavnici i misija sveučilišta: stavovi, uvjeti i implikacije za integraciju civilne misije sveučilišta”.

Ćulum bi sudionike tribine upoznala s relevantnim projektima u kojima je sudjelovala i njihovim rezultatima kao članica projektnog tima za provedbu projekata Udruge Universitas: „Sveučilište i lokalna zajednica: kako osnažiti veze?“ kojemu je cilj bio unaprijediti kvalitetu suradnje lokalne i akademske zajednice u kontekstu razvoja civilne misije sveučilišta i „Studenti i volontiranje“ – projekt istraživačkoga karaktera koji je za cilj ispitao interes, mišljenja, odnos i potrebe studenata riječkog sveučilišta prema volontiranju te njihovu informiranost o postojećim resursima koji potiču razvoj i promociju volonterstva na lokalnoj razini.

Cilj tribine je ispitati mogućnosti i potaknuti studente na aktivniji angažman u lokalnoj zajednici.

U sklopu Međunarodnog dana volontera (05.12.) u planu je organizacija radionice pod nazivom „menagament volontera“ pod vodstvom Volonterskog centra Istre. Radionica će biti namijenjena udrugama/ustanovama koje primaju ili žele primati volontere.

Ad 3) Tiskanje knjižice „Veli Jože“

Anton Finderle je prisutnima predstavio prijedlog sadržaja knjižice „Veli Jože“.

Knjižica bi imala ukupno 30 stranica. Na početku bi bio impressum i podaci o nakladi. Zatim pozdravna riječ, logotipi sponzora i suradnika, uz fotografije (stranica 2. i 3.). Na 4. i 5. stranici bi bilo općenito o kompleksu bivše vojarne (postupak prenamjene, fotografije vojarne, tlocrt kompleksa, popis udruga koje koriste prostor i sl.). Na 8. i 9. stranici bi bile fotografije o izvedenim radovima, fotografije radova i volontera te prostorija prije i poslije. Na stranici 10 bi bio kratki opis otvorenja prostora, fotografije otvorenja, letaka i članaka iz novina.

Na sredini knjižice, koja bi se mogla otrgnuti, bili bi planovi Društvenog centra za 2014., kalendar s programom događanja u Društvenom centru, Gradu Pazinu i vojarni te kontakti.

Nakon toga, na stranici 15 bi se napisao opis kreativnih radionica uz fotografije prije i poslije i logo Društva likovnih stvaratelja i udruge 5r. Na stranicama 16 i 17 bi bio opis aktivnosti u sklopu Međunarodnog dana suradnje (fotografije i zaključci), na stranicama 18 i 19 opis aktivnosti i fotografije u sklopu Međunarodnog dana prijateljstva (gostovanje Alfe Albone i Savez udruga Rojc te punk koncert). Na stranicama 20 i 21 došao bi opis i fotografije sljedećih aktivnosti koje su se održale u sklopu Međunarodnog dana demokracije – Javno savjetovanje, Hrvatska volontira i Dječji forum uz loga organizatora. Na stranicama 22 i 23 uslijedio bi osvrt na manifestaciju „Plodovi jeseni u mojoj kuhinji“ koja se održala u sklopu Međunarodnog dana hrane i siromaštva uz fotografije manifestacije, plakata, isječaka iz novina i loga svih organizatora. U nastavku knjižice dao bi se osvrt

i na Međunarodni dan znanosti u sklopu kojeg će se održati tribina sa studentima 11.11., ali i Međunarodni dan volontera (opis, fotografije i logo Volonterskog centra Istre).

Na kraju knjižice, stranicama 28 i 29, spomenula bi se i sva događanja koja su se odvijala u Društvenom centru, ali i na prostoru vojarne uz popratne fotografije.

Ad 4) Informacija o građevinskim radovima u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazin

Anton Finderle obavijestio je prisutne da su u planu radovi protupožarnih mjera i vodoinstalaterski poslovi koji će se odraditi u sklopu ugovora s Hrvatskom turističkom zajednicom. U tijeku je i rješavanje problema grijanja, a očekuju se službeni odgovori potencijalnih donatora.

Ad 5) Izvještaj o radu udruga u 2012. godini

Anton Finderle predstavlja Izvještaj o radu udruga u 2012. godini, koji će biti prezentiran na Gradskom vijeću 24. listopada 2013. godine. U Zaključku Izvještaja značajno mjesto zauzima Društveni centar „Veli Jože“. Grad Pazin kroz projekt Društvenog centra „Veli Jože“, kojeg financira prema posebnom natječaju „Zajedno za bolje“ Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, napravio veliki korak i nedostaje još osiguravanje grijanja da bi se takav Centar priveo funkciji u potpunosti i prerastao u potencijalni edukativni centar namijenjen kako formalnim edukacijama u suradnji s Veleučilištem, tako i neformalnim edukacijama u suradnji s civilnim sektorom.

S ciljem unaprjeđivanja partnerstva između Grada Pazina kao jedinice lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj sjednici od 26. srpnja 2012. godine prihvatilo Povelju o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva.

Očekuje se raspisivanje Javnog poziva za izbor članova Odbora za koordinaciju o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Odbor će imati sedam članova, od čega će 5 članova biti predloženo od strane udruga te 2 člana koje će birati Gradsko vijeće.

Ad 6) Razno

Tina Horvat prenijela je informaciju o upitu Ive Ciceran, ravnateljice Gradske knjižnice Pazin, o korištenju predavaonice Društvenog centra „Veli Jože“ za potrebe održavanja predavanja u četvrtak, 28.11.2013., u 18 sati. Predavanje bi bilo

o homeopatiji (metode alternativne medicine).

Tamara Damijanić je upitala prisutne hoće li moći koristiti prostorije Društvenog centra za potrebe radionice break dancea. Načelno joj je odgovoreno da se za sve aktivnosti sklapa Ugovor s Gradom Pazinom, a također je upućena da istu zamolbu uputi Folklornom društvu i Limenoj glazbi Pazin, koji imaju veće dvorane, u slučaju velikog broja zainteresiranih.

Prisutni se slažu sa svim navedenim prijedlozima.

Sjednica je završena u 15:05 sati.

Zapisnik sastavila: Tina Horvat